Miễn phí ship cho hóa đơn 400k - Miễn phí ship + Tặng nước rửa tẩy trang cho hóa đơn 500k... Miễn phí ship cho hóa đơn 400k - Miễn phí ship + Tặng nước rửa tẩy trang cho hóa đơn 500k...

Dây Chuyền

Lọc
Dây Chuyền Cách Điệu 6 Cánh M.O.I 6li3 - GBJ52068 - Gia Bảo Jewelry
-77%
Gia Bảo GBJ
599,000₫ 2,500,000₫
-77%
Dây Chuyền Chim Cánh Cụt Cute Chuẩn Bạc 925 - GBJ49421 - Gia Bảo Jewelry
-50%
Gia Bảo GBJ
543,000₫ 1,068,000₫
-50%
Dây Chuyền Hình Chuột Ngâm Xu Chiêu Tài Lộc Chuẩn Bạc 925 - GBJ48683 - Gia Bảo Jewelry Dây Chuyền Hình Chuột Ngâm Xu Chiêu Tài Lộc Chuẩn Bạc 925 - GBJ48683 - Gia Bảo Jewelry
-51%
Gia Bảo GBJ
306,000₫ 615,000₫
-51%
Dây Chuyền Hình Gấu Viền Đá Chuẩn Bạc 925 - GBJ49571 - Gia Bảo Jewelry
-50%
Gia Bảo GBJ
350,000₫ 700,000₫
-50%
Dây Chuyền Hoa 4 Cánh Đính Đá Chuẩn Bạc 925 - GBJ47843 - Gia Bảo Jewelry
-50%
Gia Bảo GBJ
265,000₫ 530,000₫
-50%
Dây Chuyền Liền Mặt Hình Trái Tim Chuẩn Bạc 925 - GBJ47333 - Gia Bảo Jewelry
-48%
Gia Bảo GBJ
2,540,000₫ 4,800,000₫
-48%
Dây Chuyền Liền Mặt Hoa 4 Cánh Chuẩn Bạc 925 - GBJ48653 - Gia Bảo Jewelry Dây Chuyền Liền Mặt Hoa 4 Cánh Chuẩn Bạc 925 - GBJ48653 - Gia Bảo Jewelry
-49%
Gia Bảo GBJ
386,000₫ 750,000₫
-49%
Dây Chuyền Liền Mặt Tim Đôi 3 Chấu Chuẩn Bạc 925 - GBJ48678 - Gia Bảo Jewelry Dây Chuyền Liền Mặt Tim Đôi 3 Chấu Chuẩn Bạc 925 - GBJ48678 - Gia Bảo Jewelry
-48%
Gia Bảo GBJ
339,000₫ 650,000₫
-48%
Dây Chuyền LM 4 Cánh BAGUETTE Chuẩn Bạc 925 - GBJ48651 - Gia Bảo Jewelry Dây Chuyền LM 4 Cánh BAGUETTE Chuẩn Bạc 925 - GBJ48651 - Gia Bảo Jewelry
-50%
Gia Bảo GBJ
369,000₫ 738,000₫
-50%
Dây Chuyền LM 4 Cánh Viền Đá Trắng Chuẩn Bạc 925 - GBJ48674 - Gia Bảo Jewelry Dây Chuyền LM 4 Cánh Viền Đá Trắng Chuẩn Bạc 925 - GBJ48674 - Gia Bảo Jewelry
-50%
Gia Bảo GBJ
435,000₫ 870,000₫
-50%
Dây Chuyền LM Bướm Đôi Xinh Xắn Chuẩn Bạc 925 - GBJ48682 - Gia Bảo Jewelry Dây Chuyền LM Bướm Đôi Xinh Xắn Chuẩn Bạc 925 - GBJ48682 - Gia Bảo Jewelry
-51%
Gia Bảo GBJ
349,000₫ 700,000₫
-51%
Dây Chuyền LM Chiếc lá ôm đá - GBJ49863 - Gia Bảo Jewelry
-51%
Gia Bảo GBJ
399,000₫ 799,000₫
-51%
Dây Chuyền LM Chữ D Tim Chuẩn Bạc 925  - GBJ48662 - Gia Bảo Jewelry Dây Chuyền LM Chữ D Tim Chuẩn Bạc 925  - GBJ48662 - Gia Bảo Jewelry
-50%
Gia Bảo GBJ
375,000₫ 750,000₫
-50%
Dây Chuyền LM Chú Gấu cu.te - GBJ49864 - Gia Bảo Jewelry
-50%
Gia Bảo GBJ
329,000₫ 658,000₫
-50%
Dây Chuyền LM Cỏ 3 Lá 4t5 (X.I.K.I.M) -GBJ49924-Gia Bảo Jewelry
-49%
Gia Bảo GBJ
389,000₫ 750,000₫
-49%
Dây Chuyền LM Đính 7 Đ.á (4t3) Chuẩn Bạc 925 - GBJ49476 - Gia Bảo Jewelry
-47%
Gia Bảo GBJ
399,000₫ 750,000₫
-47%

Sản phẩm đã xem